Chuyển tới nội dung

Chính sách bảo mật thông tin

  Áp dụng trên website noipho.com

  Ngày hiệu lực: 03/08/2023

  Chính sách bảo mật này mô tả cách chúng tôi thu thập, sử dụng và bảo vệ thông tin cá nhân của bạn khi bạn truy cập và sử dụng trang web của chúng tôi. Bảo mật thông tin của bạn là ưu tiên hàng đầu của chúng tôi, chúng tôi cam kết tuân thủ các nguyên tắc bảo vệ thông tin dưới đây:

  1. Thu thập thông tin cá nhân: Khi bạn sử dụng trang web noipho.com, chúng tôi có thể thu thập thông tin cá nhân của bạn, bao gồm tên, địa chỉ email, số điện thoại và các thông tin khác liên quan khi bạn đăng ký tài khoản, gửi phản hồi hoặc sử dụng các dịch vụ khác trên trang web.

  2. Sử dụng thông tin cá nhân: Chúng tôi sẽ sử dụng thông tin cá nhân mà bạn cung cấp để cung cấp các dịch vụ, sản phẩm và thông tin bạn yêu cầu từ chúng tôi. Chúng tôi cũng có thể sử dụng thông tin này để liên hệ với bạn về các cập nhật, thông báo quan trọng hoặc các hoạt động khác liên quan đến tài khoản của bạn trên trang web.

  3. Bảo mật thông tin cá nhân: Chúng tôi cam kết bảo vệ thông tin cá nhân của bạn và sẽ không tiết lộ, chia sẻ hoặc bán thông tin cá nhân của bạn cho bên thứ ba mà không có sự đồng ý của bạn, trừ khi có yêu cầu pháp luật hoặc theo yêu cầu của cơ quan chính phủ có thẩm quyền.

  4. Bảo mật dữ liệu: Chúng tôi áp dụng các biện pháp bảo mật vật lý, kỹ thuật và hành chính để bảo vệ thông tin cá nhân của bạn. Mặc dù chúng tôi cố gắng sử dụng các biện pháp an toàn hàng đầu, nhưng việc truyền thông tin qua internet không hoàn toàn an toàn. Chúng tôi không thể đảm bảo 100% bảo mật của thông tin được truyền qua trang web của chúng tôi, và việc bạn chia sẻ thông tin cá nhân là có nguy cơ riêng.

  5. Bảo lưu thông tin: Chúng tôi sẽ lưu trữ thông tin cá nhân của bạn cho đến khi không còn cần thiết để đáp ứng các mục đích đã nêu trong Chính sách bảo mật này hoặc cho đến khi chúng tôi không còn có nhu cầu theo yêu cầu của pháp luật. Khi không còn cần thiết, chúng tôi sẽ xóa thông tin cá nhân của bạn một cách an toàn.

  6. Quyền truy cập và điều chỉnh thông tin cá nhân: Bạn có quyền truy cập, sửa đổi và cập nhật thông tin cá nhân của mình bất cứ lúc nào bằng cách đăng nhập vào tài khoản của mình trên trang web noipho.com.

  7. Sử dụng cookie: Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn trên trang web. Cookie là các tệp văn bản nhỏ được lưu trữ trên máy tính của bạn và không chứa thông tin cá nhân nhạy cảm.

  8. Sửa đổi chính sách bảo mật: Chúng tôi có thể điều chỉnh Chính sách bảo mật này theo thời gian và chúng sẽ có hiệu lực khi được đăng tải trên trang web. Bằng cách tiếp tục sử dụng trang web của chúng tôi, bạn đồng ý tuân thủ các điều khoản trong Chính sách bảo mật này.

  Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc đề xuất nào liên quan đến Chính sách bảo mật thông tin này, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua thông tin liên hệ được cung cấp trên trang web.

  Cảm ơn bạn đã tin tưởng và sử dụng trang web noipho.com!

  083 688 3636